Bidra till en bättre miljö med byggsäckar

Du gynnar byggföretagets rykte och ökar lönsamheten genom att använda miljövänliga metoder. Ett av de effektivaste metoderna är att hyra byggsäckar för att hantera bygg- och rivningsavfall. De finns från avfallsentreprenören Sortera. Sortera hämtar byggsäcken när den är full och sorterar avfallet till att antingen gå till återvinning eller till energiutvinning.

Bricklayer,Mason,Worker,Depositing,Waste,Of,Bricks,And,Tiles,InOm du driver ett byggföretag kan du bli mer miljövänligt genom att använda byggsäckar och tillämpa hållbara metoder. Fördelarna med att arbeta miljövänligt är många och förutom att minska utsläppen gynnar det byggföretagets rykte, lönsamhet och konkurrensfördelar. Ett av de bästa metoderna för att bli mer miljövänlig är att hantera bygg- och rivningsavfall på rätt sätt. Det genereras utan tvekan mycket bygg- och rivningsavfall under byggarbete, renovering och rivning. Statistik visar att det genereras över 12 miljoner ton bygg- och rivningsavfall varje år, varav drygt ett halvt ton utgör farligt avfall. Några exempel på de vanligaste bygg- och rivningsavfallen är asfalt, betong och glas. Med tanke på miljön och riskerna med farligt avfall är lösningen att använda byggsäckar under byggarbetet. Byggsäckar från avfallsentreprenören Sortera gör det möjligt att återvinna så mycket byggmaterial som möjligt. Du behöver bara välja mellan tre typer av byggsäckar, vilka är Byggsäck Small (250 kilo), Byggsäck Medium (1200 kilo) och Byggsäck Large (1000 kilo). När byggsäcken är full hämtas byggsäcken inom 24 timmar alla helgfria dagar och sorterar avfallet till att antingen gå till materialåtervinning eller till energiutvinning. Förutom att använda byggsäckar finns det två ytterligare metoder för att arbeta mer miljövänligt som presenteras härnäst.

1. Spara energi

Genom att göra små energibesparingar kan du med tiden ackumulera mängder med sparad energi. Börja med att investera i de mest energieffektiva verktygen och utrustningen. Tänk på att stänga av lampor och utrustning ordentligt när de inte används. Enklare arbetsuppgifter kan du även ibland utföra manuellt utan att använda eldrivna verktyg.

2. Organisera och planera framåt

En korrekt organisering och en grundlig planering innebär att färre fel och misstag görs som kan slösa på energi. Ju mindre energi du använder desto bättre är det för miljön. Planering leder även till att mindre material slösas bort på arbetsplatsen. Dessutom sparar du mycket tid och pengar som kan användas för att effektivisera avfallshanteringen.