Skaffa elscooter – för miljöns och din skull

Det har under många år varit populärt bland barn att köra omkring på sparkcyklar som utseendemässigt påminner om de nu så populära elscootrarna. Vem hade kunnat tro för några år sedan att sparkcyklarna var en föraning om en trend som också skulle nå vuxenvärlden? Elscootern har många fördelar, men dess popularitet har också väckt frågor om exakt hur bra de är, inte minst för miljön.

Om du bor i en stor eller medelstor stad har du förstås sett dem: elscootrarna som tycktes dyka upp från ingenstans och helt plötsligt syntes överallt i stadsbilden. De är roliga att köra och smidiga att ta sig fram med på trånga stadsgator. Trots en maxhastighet på milda 20 km/h känns de väldigt kvicka när du väl står på en. Att de blivit populära är därför ingen överraskning, dock kvarstår frågan om de är så bra för miljön som ofta påstås. Som du kommer bli varse är det bästa alternativet om du köper en egen elscooter, det är tveklöst det bästa alternativet givet alla variabler.

docka på modellscooterÄr elscootrar bra eller dåliga för miljön?

Firmorna som hyr ut elscootrar plågas än så länge av en hel del problem. Svårigheter som både påverkar deras ekonomi och deras argumentation att elscootrar är ett miljövänligt alternativ för att ta sig fram i urbana miljöer. Problemet är att deras scootrar håller för låg kvalitet. Enligt uppgifter håller varje enskild elscooter endast ca 5 veckor. Det är ett problem dels för att de måste hålla minst 10 veckor för att tjäna in den initiala investeringen. Dels blir det alldeles uppenbart att den korta livslängden gör det svårt att kalla det för ett miljövänligt alternativ. Att företagen dessutom åker runt med bil för att samla in alla elscootrar gör det än svårare att argumentera för dem som ett miljövänligt alternativ. Med det sagt jobbar de hårt för att undersöka alternativ som ska göra scootrarna mer hållbara och miljövänliga. Med det sagt är det alldeles oavsett hur de kommersiella aktörerna hanterar sina elscootrar bättre att äga en själv. Det går inte att komma runt att slitaget på elscootrar som används av många olika människor varje dag kommer att vara högre än på en som du äger själv. Dessutom är elscootrar som marknadsförs mot konsumentmarknaden i regel av mycket högre kvalitet.

del av scooterAtt äga sin egen elscooter är bättre

För den som attraheras av elscootrar för deras miljöpotential är det helt enkelt bäst att själv äga en. Företagen som hyr ut elscootrar kan mycket väl komma på lösningar som låser upp miljöpotentialen, men de är långtifrån där ännu. Alldeles oavsett kvarstår bekvämlighets- och den ekonomiska faktorn. Det kostar som bekant en slant att hyra en elscooter även för att färdas kortare sträckor. Om du dessutom vill vara säker på att elscootern står kvar när du slutat jobba måste du låsa den över dagen, vilket kostar extra.

Fördelar med egen elscooter:

  • Högre kvalitet och längre hållbarhet – bättre för miljön
  • Tidsbesparande då du inte behöver leta upp en scooter att hyra
  • Efter den initiala investeringen det innebär att köpa elscooter sparar du pengar på sikt