Så river och bygger du på sjötomten

Som ägare till en sjötomt har du mycket att göra för att underhålla tomten och anpassa den till dina behov. När bryggan har blivit gammal och farlig att använda behöver den rivas och ersättas av en ny. Men det finns ett antal regler du behöver hålla reda på när du river och bygger på din sjötomt, som strandskyddsregler, söka bygglov med mera.

Om du bestämmer dig för att riva din brygga är det smart att skaffa en byggsäck att samla upp allt byggskräp med. Hos Big Bag kan du beställa säckar som kommer i flera storlekar, från en liten som går att transportera på pirra till den största säcken som passar även för långa plankor och andra skrymmande föremål.

Regler för sjötomt

Syftet med strandskydd är att trygga tillgången för allmänheten till Sveriges strandområden, samt att ge bra livsvillkor för djur och växter. Om du vill bygga något på ett strandskyddat område behöver du söka dispens hos din kommun.

Inom strandskyddade områden får du generellt sett inte uppföra några nya byggnader, ändra befintliga sådana eller spränga och gräva för att förbereda sådana åtgärder. Anläggningar som kan vara förbjudna att bygga är bryggor, staket, pirar, parkerings- och grillplatser. Du får inte heller fälla träd, gödsla eller muddra marken då det kan skada växt- och djurlivet.

Sök dispens från strandskydd

Om du vill åtgärda, ändra eller bygga något inom ett strandskyddat område är det nödvändigt att söka dispens hos din kommun eller hos Länsstyrelsen. Det är vanligtvis kommunen som beslutar om du kan få dispens, vilket innebär att du först bör kontakta dem för att kontrollera om ditt projekt kräver detta.

Länsstyrelsen beslutar i frågan om projektet gäller anläggning av järnvägar, allmänna vägar eller försvarsanläggningar. De beslutar också om dispens i statligt skyddade områden som naturreservat, nationalparker, kulturreservat eller biotopskyddsområden.

Övriga regler

  • En brygga räknas som ett byggnadsverk, med utgångspunkt från Plan- och bygglagen (PBL). En brygga måste därför uppfylla PBL:s generella krav.
  • En enskild brygga som ska användas för privat bruk brukar oftast inte behöva bygglov. Men om du vill konstruera en brygga som ska användas för förankring av flera småbåtar kan byggnaden vara lovpliktig, på samma sätt som en småbåtshamn. Samma gäller om du behöver anlägga en större brygga för att anlägga ett friluftsbad.
  • Du kan också behöva hålla koll på reglerna i Miljöbalken, där det krävs dispens från strandskyddet.
  • En annan sak att tänka på är om det krävs anmälan om vattenverksamhet, där du kan hitta mer information hos Havs- och vattenmyndigheten.

Du kan behöva kontrollera vem som står som ägare till marken och se till att du har tillstånd från fastighetsägaren om du vill uppföra bryggan på marken. När du inte själv står som ägare till marken kan du behöva ansöka om servitut, vilket görs hos Lantmäteriet. Om du ska teckna servitutsavtal är det viktigt att tänka efter i förväg. Det kan uppstå bråk och tvister när sådana avtal ska tolkas. Det finns ingen tidsgräns för servitut och de kan vara svåra att upphäva, vilket kan utgöra en belastning för den tjänande fastigheten.